Administrera mobilt gränssnitt - Steg-för-steg

Denna guide beskriver hur ni går tillväga för att konfigurera mobilt handläggargränssnitt. Det mesta kan göras av systemadministratören. Om konfiguration av formulär ska göras krävs att systemdesignern gör detta.

Mer information om konfiguration finns i de olika administratörsmanualerna under Mobil handläggning .

Utred innan konfiguration

 • Vi rekommenderar att ni utreder vad er mobila handläggning ska innehålla innan konfigurationen påbörjas.

 • Vilka objekt ska kunna skapas från mobilen? Ärenden? Avvikelser? Kontakter?

 • Ska handläggarna kunna tidredovisa i mobilen? På vilka objekt?

 • Vad behöver en handläggare kunna lista i mobilen? Organisationer? Kontakter? Vissa ärendetyper? Endast öppna ärenden?

 • Behöver menyval grupperas för att få flera nivåer och logiska val?

 • Behöver menyval behörighetsstyras till vissa roller eller ska alla få tillgång?

 • Vilka snabbfunktioner behöver handläggarna kunna använda?

 • Vilka sökvyer behöver finnas för att kunna söka i systemet?

Viktigt att känna till är att det finns en begränsning i mobilt läge, gällande funktioner som vill visa ett popup-fönster. Det fungerar inte att visa popup-fönster i mobilt läge. Det kan till exempel vara en snabbfunktion som kräver ett manuellt värde eller en regel som körs och vill visa en popup, t.ex. för att välja om underobjekt ska uppdateras eller inte. Dessa funktioner behöver då anpassas till att köras utan manuell inmatning.

Vyer – Använda Easits mobilvyer eller skapa egna

Om det är möjligt rekommenderar vi att använda Easits mobilvyer som följer med och utvärdera om ni vill göra några ändringar. Ni kan även skapa egna vyer. Vyerna som följer med är anpassade med färre fält och i en viss ordningsföljd för bästa utseende på vyerna. Mobilvyerna finns i vymappen Mobil.

Formulär - Använda Easits standardformulär eller skapa egna

Om det är möjligt rekommenderar vi att ni använder Easits mobilformulär som följer med och utvärderar om ni vill göra några förändringar i dem. Det är systemdesignern som förändrar formulären eller skapar nya. Mobilformulären som följer med är anpassade till det mobila gränssnittet och har färre fält, flikar och funktioner och en layout som passar för mobilen.

Mobilformulären som följer med är dessa:

 • Organisation (kan användas till både extern & intern organisation)

 • Kontakt

 • Incident

 • Beställning

 • Tjänstebegäran

 • Ärende (kan användas till flera olika ärendetyper)

Ge användare mobil licens

De användare som ska använda mobilt gränssnitt behöver rättighet till mobil licens. Det görs på användarkontot genom att markera kryssrutan Mobil licens.

Administration av menyval

Systemadministratören bygger upp menyvalen som ska visas i mobila gränssnittet. Det görs under Kontrollpanelen > Inställningar > Mobilt > Administration.

Ett menyval kan ha följande funktioner:

 • Formulär (med eller utan mall)

 • Lista (vy)

 • Undermeny med ytterligare menyval

Det är möjligt att begränsa behörighet till menyvalet till vissa roller, eller ge alla användare med mobil licens rätt till menyvalet.

Snabbfunktioner

Om ni vill använda snabbfunktioner i mobila gränssnittet ska de väljas in under Kontrollpanelen > Inställningar > Mobilt > Administration och Snabbfunktioner. Där ni väljer bland era befintliga snabbfunktioner.

Snabbfunktionen kan endast användas på de objekttyper som är valda i snabbfunktionen och för de roller som finns med på Behörighetsfliken på snabbfunktionen.

Det går inte att använda snabbfunktioner i mobilen som innebär att manuella värden ska anges. Det kan t.ex. vara när ett popup-fönster visas där användaren ska ange ett värde eller välja ur en datakälla.

Sökvyer

För att använda sökning i systemet i mobila gränssnittet ska sökvyer väljas in under Kontrollpanelen > Inställningar > Mobilt och Sökvyer. Välj de moduler och sökvyer som ska vara möjliga att söka i.