Formulärdesign Steg-för-steg

Denna guide beskriver hur ni går tillväga för att konfigurera ett nytt formulär. Behöver ni ytterligare information hänvisar vi till de olika avsnitten om respektive funktion.

Utredning

Innan ett formulär skapas är det viktigt att ta reda på fakta om formuläret och hur det ska användas.

 • Är det en befintlig ärendetyp där ett befintligt formulär ska ersättas med ett nytt formulär?
 • Eller ska en ny objekttyp skapas för att det är en helt ny ärendetyp?
 • Fundera på vilken information som behöver finnas med på formuläret och hur detta ska delas upp på olika flikar och vilka olika designtyper som ska användas på flikarna.
 • Ska det finnas olika typer av formulär? Exempelvis registrerings-, visa-, självservice- eller mobilanpassat formulär.
 • Vilka roller ska ha tillgång till formuläret och vilken rättighet ska de ha till olika fält och funktioner?
 • Ska några regler köras för att t.ex.
  - fylla i fält med automatik
  - skicka e-post automatiskt
 • Behöver vyer skapas för att visa objekten? Eller behöver befintliga vyer uppdateras?
 • Behöver mallar skapas för att registrering ska gå snabbare?

Förberedelse

När du är klar med utredningen är det bra att se till att allt som ska visas i formuläret är skapat. Det går att göra i efterhand också, men det underlättar om det redan finns.

Skapa vid behov:

 • Fält
 • Samlingar för att koppla till olika objekt, t.ex. inventarier.
 • Datakällor för att visa i comboboxar.
 • Datakällan måste vara vald på fältet som ska visa datakällan.
 • Vyer som ska användas i formulärflikar, t.ex. kopplingar, historik.

Därefter kan du börja skapa formuläret. Om det finns ett liknande formulär rekommenderar vi att du kopiera det och utgår från det. Annars skapar du ett nytt från grunden.

Steg-för-steg

Du kan nu följa designmanualens avsnitt under Formulärdesign, men kortfattat gäller:

 1. Skapa formuläret (grunden), med formulärets namn, egenskaper och ev. hjälptext. Alternativt gör en kopia av befintligt formulär. Spara formuläret.
 2. Så fort du har sparat formuläret kan du gå till administration av Objekttyper och välja formuläret på lämplig roll på Behörighetsfliken. Om objekttypen är ny behöver du skapa den.

  Genom att göra detta kan du se hur ditt formulär ser ut under tiden du bygger upp formuläret. Vi rekommenderar att du har formuläret öppet i ett fönster bredvid, medan du konfigurerar formuläret. Det underlättar att se vart fält och funktioner hamnar och om det ser bra ut. Tryck F5 för att uppdatera formuläret när du sparat ändringar.
 3. Gå tillbaka till formuläradministrationen och addera de flikar som ska ingå i formuläret, ange layout (designtyp) för varje flik.
 4. Addera fält och funktioner i respektive flik.
 5. Ange vid behov egenskaper på fält och funktioner, som t.ex. kopplingar mm.
 6. Sätt behörighet på formulär-, flik eller fält/funktionsnivå. Sätter man behörighet på formulär- eller fliknivå så ärvs behörigheten nedåt som standard.
 7. Addera ev. ”designelement” i form av ledtexter, linjer eller kombination av båda.
 8. Gå igenom formuläret och fundera på vilka regler som ska köras, t.ex.
  - fylla i fält med automatik
  - skicka e-post automatiskt
  - inaktivera fält om något val görs

  Komihåg att fält som ska sätta igång en formulärregel behöver markeras med trigger i egenskapsfliken i formuläradministrationen.
 9. Vid behov skapa vyer som ska visa objekten.
 10. Vid behov skapa en mall för att användarna ska få vissa fält förifyllda med automatik.
 11. Det är viktigt att testa formuläret noggrant.

Låt gärna handläggare testa också.